Omschrijving Eenheid TDC Basic 22W  TDC Basic 30W
Spanning Volt/ Hz. 230 400
Motoren Turbine aantal 3 3
Vermogen kW 2,2 3
Onderdruk maximaal mBar 300 320
Luchtdebiet m3/ uur 320 320
Inhoud vuilcontainer liter  100 100