Omschrijving Eenheid Twinner 800  
Aandrijving handmatig
Veegbreedte met twee zijborstels cm 80
Vuilvergaarbak liter 40