Omschrijving Eenheid Twist 510  
Krachtbron elektrisch 
Werktijd elektrisch uur 2
Veegbreedte met één zijborstel cm 68
Vuilvergaarbak liter 45
Oppervlakteprestatie m2/uur 2500