Omschrijving Eenheid Twist 710  
Krachtbron elektrisch – benzine 
Werktijd elektrisch uur 2
Veegbreedte met één zijborstel cm 88
Vuilvergaarbak liter 60
Oppervlakteprestatie m2/uur 3800